Činjenice

Činjenice

  • Ekonomski fakultet u Sarajevu upisuje jedanaestu generaciju studenata na DL studij
  • Do sada, više od 3000 studenata je upisano na DL studij
  • Više od 750 pristupa dnevno na DL stranici
  • Istraživanje je pokazalo da je 89% studenata zadovoljno ovakvim načinom studiranja