KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA ZA OBUKU I FUNKCIJU INTERNIH AUDITORA

KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA ZA OBUKU I FUNKCIJU INTERNIH AUDITORA

Jedan od osnovnih zahtjeva na Konvenciji (Luxembourg Student Declaration) održanoj u organizaciji Europske unije studenata (European Student Union ESU/ESIB) jeste veće uključivanje studenata u procese internog i eksternog osiguranja kvaliteta. Ekonomski fakultet, svjestan značaja praćenja europskih i svjetskih trendova u visokom obrazovanju, već petu godinu pruža priliku studentima da daju svoj doprinos kroz aktivno učešće u procesima osiguranja i upravljanja kvalitetom.

 

Više informacija nalazi se u Konkursu.
 

Dokumenti: