POTREBNA DVA STUDENTA VOLONTERA

POTREBNA DVA STUDENTA VOLONTERA

Dragi studenti, pozivamo vas da se prijavite za poziciju student-volonter u Uredu za kvalitet. Pošaljite nam kratak CV i motivaciono pismo. 
Uvjeti:

  • Tečan engleski jezik
  • Dobre IT vještine
  • Dobre interpersonalne vještine
  • Sposobnost kreativnog razmišljanja
  • Dokaz da ste student I ciklusa studija EFSA (2 ili 3 godina studija).

Izabrani kandidat će biti pozvan na kratki interviju u roku od tri dana putem e- maila.