The final conference of PACINNO in Trieste

Finalna konferencija projekta PACINNO (Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation) će se održati na Univerzitetu u Trstu 27. i 28. septembra 2016. godine.

PACINNO je trogodišnji strateški projekat (2013-2016), finansiran od strane IPA Adriatic CBC programa. Cilj projekta je bio uspostaviti kooperacijsku platformu za povezivanje istraživačkih centara, akademskih institucija, inovacijskih posrednika i kompanija Jadranske Regije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora, Srbija i Slovenija). U okviru projekta promovisano je kreiranje novih biznisa u inovativnim sektorima i jačanje konkurentosti postojećih malih i srednjih preduzeća. 

Rezultati koji su ostvareni u toku PACINNO projekta će u toku konferencije biti prezentirani predstavnicima interesnih grupa iz Jadranske Regije. Zahvaljujući prisustvu eksperata i autoriteta u oblasti inovacija, događaj će također biti i prilika za diskusiju o budućim inovacijskim politikama Jadranske Regije.

Više informacija o događaju može se pronaći na web stranici konferencije: www.adriaticinnovationconference.eu.


On September 27th and 28th 2016, the final conference of PACINNO (Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation) will be hosted in the Great Hall of the University of Trieste. 

PACINNO is a three-year strategic project (2013-2016), funded by the IPA Adriatic CBC Programme. Its main objective has been to establish a cooperation platform to connect research centres, academic institutions, innovation intermediaries and companies of the Adriatic Region (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Greece, Italy, Montenegro, Serbia, Slovenia). This project, in opening new bridges between the worlds of research and innovation, has promoted the creation of new businesses in innovative sectors and strengthened the competitiveness of existing SMEs, belonging to both the high-tech and the traditional sectors.

During the final conference, the positive results achieved by PACINNO will be presented to all the innovation stakeholders of the Adriatic Region. Thanks to the presence of experts and authorities in the field, the event will also be an opportunity to focus on and discuss the future of innovation policy for the Adriatic area.

You can find further information on the conference website: www.adriaticinnovationconference.eu with the conference programme, the speakers’ list and the registration form.