Razvoj nastavnog osoblja

Centar za razvoj nastavnog osoblja

Centar za razvoj nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu osnovan je u junu 2005. godine, s osnovnim ciljem pružanja kontinuirane podrške nastavnom osoblju u njihovom radu. Osnivanjem ovog Centra, Ekonomski fakultet u Sarajevu svrstava se među institucije visokog obrazovanja koje obezbjeđuju sistematičnu podršku profesionalnom usavršavanju nastavnog osoblja.

Misija Centra je osiguravanje podrške unaprjeđenju naučno-istraživačkog razvoja i nastavnog procesa, te olakšavanje profesionalnog usavršavanja nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta.

Osnovni zadaci Centra su: praćenje potreba naučno-istraživačkog razvoja nastavnog osoblja; podrška u procesu izrade i objavljivanja naučnih i stručnih radova, tekstova ili članaka u relevantnim časopisima; podrška unaprjeđenju nastavnog procesa i implementaciji ideja za poboljšanje obrazovanja i podučavanja; kontinuirano istraživanje i informiranje o mogućnostima finansiranja naučno-istraživačkog rada, savremenim metodama podučavanja i mogućnostima profesionalnog razvoja; organiziranje razvojnih sesija i edukacije o temama od značaja (samostalno i u suradnji sa ostalim službama). Centar će ispunjavati svoje zadatke implementiranjem aktivnosti svrstanih u dvije osnovne grupe: aktivnosti podrške nastavnom procesu i aktivnosti podrške istraživanju i profesionalnom razvoju. Pomoć pri uvođenju novih materijala i praksi u nastavni proces, stvaranje resursa za unaprjeđenje nastavnog procesa, informiranje o mogućnostima profesionalnog usavršavanja i razvojnim programima, priprema materijala za podršku naučnim i istraživačkim naporima, organiziranje razvojnih sesija za nastavno osoblje itd. samo su neke od aktivnosti Centra. Dodatne aktivnosti Centar definira na osnovu utvrđenih potreba nastavnog osoblja.

Stojimo Vam na raspolaganju za podršku u Vašem radu! Očekujemo Vašu podršku, ideje i prijedloge, te buduću uspješnu suradnju. Dobrodošli u Vaš Centar!

Za sve informacije o našem radu, molimo kontaktirajte:

Centar za razvoj nastavnog osoblja
E-mail: razvojni.centar@efsa.unsa.ba
Tel: + 387 33 253 789
Fax: + 387 33 253 786
Kancelarija br. 13, u prizemlju zgrade Fakulteta
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 08:00 – 16:00 časova