Baze podataka

SCOPUS  

http://www.scopus.com/ 

SCOPUS je najveća baza apstrakata i citata iz naučnih i akademskih časopisa, knjiga i zbornika, koja je pokrenuta u novembru 2004. godine od strane Elseviera. SCOPUS sadrži više od 57 miliona zapisa. U bazu SCOPUS je indeksirano preko 34.000 naslova časopisa od 5.000 međunarodnih izdavača, od čega je aktivnih više od 21.000, uključujući 2.900 naslova časopisa otvorenog pristupa. Probni pristup je omogućen od 22. 04. 2015. godine preko IP adrese Fakulteta.

EBSCO 

http://search.epnet.com/

Preko EBSCO servisa - agregatne platforme  imamo pristup na sljedeće baze podataka: Business Source Complete; Regional Business News; GreenFILE;  Library, Information Science & Technology Abstracts;  ERIC i Business Searching Interface.

Pristup je omogućen preko IP adrese Fakulteta.

SLUŽBENI LIST BiH

http://www.sllist.ba/

JP NIO Službeni list izdavač je slijedećih službenih glasila : Službene novine FBiH, Službeni glasnik BiH, Službene novine KS i Međunarodni ugovori. Na ovom web site-u možete pogledati sadržaj tekućih brojeva navedenih glasila kao i arhivu od 1994. g. do danas.

Pristup je omogućen za jednog istovremenog korisnika preko računara u BIC-u.

SCIENCE DIRECT 

http://www.sciencedirect.com

ScienceDirect je elektronska kolekcija cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih, društvenih i medicinskih nauka. ScienceDirect je dio Elseviera (Nizozemska) i nudi pristup na 2500 časopisa (od čega oko 2000 kao izdavač) i preko 10000 knjiga.

Samo nekim časopisima je omogućen slobodan pristup full-textu.

Probni pristup je omogućen od 22. 04. 2015. godine preko IP adrese Fakulteta.

EMERALD DATABASE 

http://www.emeraldinsight.com/ 
Baza podataka koja omogućuje pristup full textu naučnih i stručnih časopisa iz oblasti menadžmenta, inžinjerstva, informatike, tehnologije i bibliotekarstva. Pretraživanje je moguće vršiti po različitim kriterijima, te preuzimati, printati i e-mailovati članke.

Pristup je omogućen preko IP adrese EFSA i VPN konekcije.

IOPscience 

http://www.iopscience.iop.org/journals

Institute of Physcis je izdavač velikog broja elektronskih časopisa pretežno iz oblasti fizike i srodnih disciplina, ali i iz oblasti modeliranja, simulacija, nanotehnologije, okoliša, matematike,  nauke o materijalima, metrologije itd. Svi časopisi odnosno naučni članci su dostupni u punoj verziji, i to je eksluzivna mogućnost za korisnike Akademske mreže Univerziteta u Sarajevu!

DOAJ 

http://www.doaj.org/ 

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

REPEC 

http://repec.org/ 

Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 50 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz oblasti ekonomije. Suština projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.

CEEOL (Central and Eastern European Online Library) 

http://www.ceeol.com

HRČAK 

http://hrcak.srce.hr/
HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi I naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

OPEN J-Gate

http://www.openj-gate.com/
Open J-Gate je portal za  pristup svjetskim časopisima I milionioma članak iz on-line časopisa. Osim toga, Open J-Gate je I baza koja sadrži oko 4000 akademskih, istraživačkih i industrijskih časopisa od kojih su više od 1500 peer-reviewed akademski časopisi.

OpenDOAR 

http://www.opendoar.org/
OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija  sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih I stručnih radova.

OAIster 

http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/

OAIster je projekt University of Michigan Digital Library Production Service.

Svrha projekta je kreirati digitalnu  zbirku akademskih elektronskih izvora na jednom mjestu.

Google Scholar

http://scholar.google.com/

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

Wikipedia 

http://bs.wikipedia.org/

Besplatna online enciklopedija