Odlazna mobilnost
  • Kako funkcionira?

EFSA ima ugovore sa preko 40 univerziteta u više od 20 zemalja u okviru kojih razmjenjuje studente. Studenti EFSA imaju mogućnost sudjelovanja u programima razmjene studenata tako što provedu jedan ili dva semestra na partnerskom univerzitetu. Ovo je moguće pod uslovom da željeni domaćin univerzitet zaključi ugovor sa EFSA. 
Centar za međunarodnu saradnju (CMS) dodjeljuje razmjene na osnovu podnesenih prijava i nominira (predlaže) studente univerzitetu domaćinu kao završni dio prijavnog procesa.
Postoji konkurencija za mjesta na programima jer svaki partner ima ograničen broj mjesta. Vrijeme provedeno u inostranstvu može biti jedan semestar ili jedna godina, u zavisnosti od ugovora. 
Ciljna grupa su studenti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

- Dodiplomski bachelor studenti na EFSA koji su uspješno završili barem jedan semestar,
- Master studenti od prvog semestra

Jeste li zainteresirani? Niste sigurni odakle da krenete? Počnite s pregledom različitih vrsta programa za razmjenu studenata!

  • Pronađite univerzitet

Kada birate partnerski univerzitet možda ćete htjeti da:

- provjerite gdje možete otići na razmjenu na osnovu smjera,
- odredite broj potencijalnih mjesta,
- pogledate web stranice partnerskih institucija da biste dobili bolji uvid u univerzitete i njihovu okolinu,
- razgovarate s prijašnjim učesnicima o njihovim iskustvima,
- stavite na papir vaše ciljeve za godinu ili semestar proveden na razmjeni. Ovo se može pokazati neizmjerno vrijednim u vrijeme izazova tokom same razmjene, ali i povratka u BiH.

Trebate razmotriti nekoliko faktora prije nego što donesete odluku koja je institucija odgovarajuća, uključujući sljedeće:

- koliko su akademski programi kompatibilni,
- vaš interes za predmete koji se nude na toj instituciji,
- okolnosti vezane za vaše zdravlje i sigurnost,
- vaš interes za grad ili državu u kojoj je univerzitet,
- veličinu institucije ili grada,
- novčanu isplativost.

  • Odabir programa

Postoji mnogo prilika za međunarodnu razmjenu studenata koji se razlikuju prema trajanju, troškovima, broju predmeta, dužini putovanja, strukturi, itd.
Sljedeća pitanja imaju za cilj da vam pomognu pri odabiru odgovarajućeg programa razmjene. 
Akademska pitanja

- Kako se program uklapa u zahtjeve vašeg studija?
- Postoje li akademski krediti? Ko izdaje transkript ocjena i je li institucija akreditirana?
- Kakve koristi vaš plan i program može imati od univerziteta domaćina?

Troškovi

- Šta pokriva stipendija? Šta ne pokriva?
- Nudi li program ikakvu financijsku pomoć? 
- Kakva je politika refundiranja i otkazivanja stipendije?

Logistika

- Kada počinje program? Koliko traje?
- Kakav je smještaj (smještaj na univerzitetu, hoteli, hosteli?)
- Šta želite od programa (npr., stažiranje, posao na terenu, ostanak kod kuće)?

Reputacija

- Znate li nekoga ko je bio na istom programu ranije?
- Šta ste čuli o programu? 
- Ima li informacija o programu na Facebook-u, Twitter- u ili drugim društvenim mrežama? Šta se može saznati?
- Možete li pronaći ikakve komentare o programu na internetu? 

Mnoga od ovih pitanja nemaju tačan niti pogrešan odgovor, ali vas podstičemo da svoje opcije pažljivo ispitate. Ako biste željeli više informacija, molimo vas da nas posjetite u Centru za međunarodnu saradnju, Trg oslobođenja – Alija Izetbegović ili pišete na mail cms@efsa.unsa.ba.

  • Finansiranje učenja u inostranstvu

Centar za međunarodnu saradnju EFSA i Centar za međunarodnu saradnju UNSA nude programe međunoradne razmjene sa različitim finansijskim uslovima. Na primjer, ukoliko idete na razmjenu u okviru mreža CEEPUS, Mevlana ili Erasmus+, tu dobijate stipendiju.

ERASMUS+
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje poziv za prijave za razmjenu studenata dvaput godišnje (septembar/oktobar za proljetni semestar i mart/april za zimski semestar) za dostupne stipendije u okviru potpisanih bilateralnih ERASMUS+ KA107 ugovora.
U okviru ERASMUS+ postoje ugovori čiji je potpisnik Univerzitet u Sarajevu i ugovori čiji je potpisnik Ekonomski fakultet. 
Molimo vas da posjetite web stranicu u nastavku i pogledate sve prilike koje pruža Univerzitet u Sarajevu: https://international.unsa.ba  

CEEPUS
CEEPUS je skraćenica za Centralni europski program razmjene za univerzitetski studij. Trenutne zemlje članice su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija. Priština/Kosovo je također članica. U CEEPUS-u ne postoji transfer novčanih sredstava: umjesto toga, postoji interna valuta od „jedne školarine mjesečno“. Svaka zemlja plaća za svoje DOLAZEĆE studente i nastavnike i mora se obavezati na najmanje 100 mjesečnih školarina za jednu akademsku godinu. CEEPUS Ugovor također navodi da su ovi grantovi povezani sa lokalnim troškovima života. Dosad je iskustvo pokazalo da ovaj sistem vrlo dobro funkcionira.  
Postoje dvije vrste mobilnosti: mobilnost unutar CEEPUS mreže (mrežna mobilnost) i mobilnost van CEEPUS mreže (slobodna mobilnost). Prioritet je mobilnost unutar mreže. 
EFSA učestvuje u sljedećoj CEEPUS mreži: AMADEUS (CIII-AT-0068-11-1516): koordinator: WU- Vienna University of Economics and Business (Ekonomski univerzitet u Beču), Austrija.

AMADEUS mreža uključuje sljedeće visokoobrazovne institucije:

1. WU – Ekonomski univerzitet u Beču - koordinator,
2. Ekonomski univerzitet u Krakovu,
3. Ekonomski univerzitet u Pragu, 
4. Univerzitet u Zagrebu, 
5. Univerzitet Crne Gore,
6. Univerzitet u Beogradu,
7. Univerzitet “Luigj Gurakuqi” u Škodri, 
8. Univerzitet u Sarajevu,
9. Univerzitet u Rijeci, 
10. Corvinus univerzitet u Budimpešti,
11. Akademija ekonomskih studija u Bukureštu,
12. Ekonomski univerzitet u Bratislavi,
13. Univerzitet u Mariboru,
14. Univerzitet u Ljubljani, Ekonomski fakultet, 
15. Ekonomski fakultet u Varšavi.

Krajnji rok za prijave za mobilnost u CEEPUS sistemu: 

• 15. juni (nominacije za mobilnost za Mreže)– zimski semestar
• 30. oktobar (nominacije za mobilnost za Mreže) – ljetni semestar
• 15. novembar (prijave za mobilnost izvan mreža – freemover) – ljetni semestar

Izvor i dodatne informacije o CEEPUS-u: www.ceepus.info

MEVLANA
Koordinator Mevlana programa za razmjenu je Univerzitet u Sarajevu. Za dalje informacije, molimo vas da posjetite sljedeći link: http://www.erasmus-unsa.ba/mevlana/
Mevlana program razmjene teži ka razmjeni studenata i akademskog osoblja između visokoobrazovnih institucija u Turskoj i visokoobrazovnih institucija u drugim zemljama. Zakonom koji je objavljen 23. augusta 2011. godine (broj: 28034), omogućena je razmjena studenata i akademskog osoblja između Turske i drugih zemalja. Ono što se razlikuje u odnosu na sve druge programe razmjene je to što Mevlana program razmjene uključuje sve visokoobrazovne institucije u svijetu bez obzira iz koje regije. 
Brošura Mevlana programa razmjene: http://www.yok.gov.tr/documents/757816/2815812/Mevlana-Kitapcik-Yeni_.pd...
Izvor i druge informacije: www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa

  • Prikladnost

Važno je istaći to što ispunjavate kriterij prikladnosti ne garantira da ćete biti nominirani za razmjenu, niti da ćete biti primljeni od strane univerziteta domaćina. Ovakav proces prijave dopušta CMS EFSA da nominira odgovarajuće kandidate za prijavu univerzitetu domaćinu, a sama prijava je zaseban proces koji se dešava nakon što ste vi primili svoju nominaciju. 
Programi razmjene su također pogodne za EFSA studente koji su:

- upisani na prvu, drugu ili treću godinu dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i koji će se vratiti na EFSA da dobiju diplomu;
- imaju dobar akademski uspjeh;
- ispunjavaju uslove partnerskog univerziteta koji se odnose na rezultat pri upisu, uslove pohađanja nastave i poznavanje stranog jezika gdje je to potrebno. 

Zbog velike zainteresiranosti studenata za razmjenu na EFSA, velika je konkurencija među prijavljenima i mjesta nisu zagarantirana svima koji se prijave, a koji ispunjavaju uvjete.

  • Prijavite se odmah

Molimo vas da provjerite jeste li prikladan kandidat prije nego što se prijavite.

Prijava

Studenti trebaju biti sigurni da su institucije navedene na prijavi odgovarajuće za njihov akademski program. Izborna komisija pretpostavlja da su studenti detaljno istražili programe i kompatibilnost predmeta na univerzitetima koje su izabrali. 
Studenti trebaju provjeriti prikladnost prije nego što se prijave. 
Kompletirane prijave se moraju predati CMS-u. Prijavljeni će dobiti potvrdu o primitku. Bit će prihvaćena samo jedna prijava po studentu. Molimo vas da budete sigurni prije nego što predate prijavu.

Dodatna dokumentacija

Dodatna dokumentacija navedena ispod se mora predati CMS-u putem online prijave do krajnjeg roka kako bi prijava bila kompletna. Studentni bi trebali navesti svoje ime, e-mail adresu i broj telefona na svim popratnim dokumentima. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

       Iskaz interesa (motivaciono pismo)

Svi studenti moraju predati iskaz interesa u vidu eseja od najviše 500 riječi kao dio prijave. Molimo vas da napišete dobro osmišljen odgovor na sljedeća dva pitanja, uz napomenu da se fokusirate na uski izbor univerziteta domaćina:

Zašto želite ići na razmjenu?
Kako ste odlučili koji partnerski univerzitet odgovara vašim ličnim i akademskim ciljevima?  

CV (Résumé)

Résumé (biografija) ne bi trebala iznositi više od dvije stranice. Izborna komisija nije zainteresirana samo za vaš prethodni rad, već i za iskustva koja pokazuju da ste stabilni, zreli i sposobni da preuzmete novi izazov. Informacije o volonterskim pozicijama, jezicima, hobijima, angažiranosti unutar zajednice, stipendijama, i sl. bi trebale biti uključene, jednako kao i sve informacije o prethodnim međunarodnim iskustvima. Uključite i vannastavne/volonterske aktivnosti na EFSA. 

Proces selekcije

Kriterij za selekciju je baziran na kombinaciji ocjena i akademske pripreme, vannastavnih aktivnosti i volonterskog rada, kao i lične prikladnosti koja se ocjenjuje na osnovu eseja. 
Ukoliko ima više studenata koji su kvalificirani za razmjenu nego što ima slobodnih mjesta, prijave će biti rangirane na osnovu sljedećih kriterija:

- Ispravno popunjen prijavni formular i potpuna dokumentacija,
- Akademski uspjeh, motivaciono pismo i procjena CV-a,
- Nivo poznavanja engleskog jezika,
- Prednost će imati oni studenti koji ranije nisu bili na programu razmjene.

Priprema za odlazak

Ako je vaša prijava za učešće u programu razmjene uspješna, CMS će vam poslati nominacijsko pismo.
Molimo vas da pročitate sljedeće korake koji pojašnjavaju šta trebate uraditi kako biste unaprijedili svoju prijavu.

1. Potvrda prijema – Predaja svih dokumenata CMS-u kako biste potvrdili da želite prihvatiti nominaciju. Ovo morate uraditi do navedenog roka. Program razmjene je izuzetno popularan tako da neispunjavanje ovog koraka znači da će vaše mjesto biti ponuđeno sljedećem kvalificiranom kandidatu.
2. Prijava univerzitetu domaćinu – CMS će vas nominirati vašem univerzitetu domaćinu. Prijave se mogu predati online ili fizički, u zavisnosti od toga šta su zahtjevi institucije. Određeni zahtjevi univerziteta koji učestvuju u razmjeni će biti razjašnjeni studentima ili od strane CMS-a ili direktno od strane partnerskog univerziteta. 

Većina prijava ima dodatne dokumente koji mogu uključivati sljedeće:

- Nominacijsko pismo,
- Ugovor o učenju,
- Zvanični transkript ocjena,
- Potvrda o studiranju,
- Slika,
- Sken pasoša,
- Ljekarsko uvjerenje,
- Dokaz o poznavanju jezika (TOEFL ili slično),
- Potvrda o finansijskom stanju (Grant Agreement).

Partnerske institucije mogu imati različite zahtjeve i tražiti različite dokumente. Vaša je odgovornost da obezbijedite potrebne dokumente i pošaljete ih partnerskom univerzitetu. 

Pri popunjavanju prijave, pobrinite se da:

- Detaljno pročitate prijavu i pripremite svu potrebnu prateću dokumentaciju,
- Kompletirate prijavu i pobrinete se da priložite ili uploadujete sve prateće dokumente,
- Zadržite kopiju svoje prijave i kopije svih dokumenata za buduće reference.

  • Akademski plan

Kada ste nominirani za razmjenu i kada ste prihvatili nominaciju, morate istražiti predmete koje ćete slušati na univerzitetu domaćinu i morate provjeriti da li će se krediti koji ti predmeti nose moći prenijeti na EFSA.

- Zakažite sastanak s prodekanom
Prije nego što krenete na razmjenu, savjetujemo da se konsultujete s prodekanom za studentska pitanja kako biste pregledali sve predmete koje namjeravate odslušati i koji će doprinijeti vašem akademskom planu. 
Na sastanak donesite opis predmeta koje želite slušati tokom razmjene, razgovarajte o detaljima prijenosa kredita i pobrinite se da ispunjavate uslove za slušanje svakog predmeta.
Ako se predmeti promijene kada stignete na univerzitet domaćin, savjetujemo vas da kontaktirate CMS i obavijestite ih o ovim promjenama.
Za više informacija o transferu kredita po povratku na EFSA, posjetite sekciju Povratak sa razmjene.  

- Zapamtite da ste dužni obavljati sve akademske obaveze na predmetima koje slušate dok ste na razmjeni
Molimo vas da zapamtite sljedeće:

- Na EFSA, ukupan broj ECTS bodova za jedan semestar iznosi 30 ECTS bodova. 
- Studenti se savjetuju da slušaju izborne predmete kada je to moguće,
- PrijenosTransfer interdisciplinarnih predmeta može biti izazov, 
- Predmeti na univerzitetu domaćinu nisu uvijek zagarantovani. Budite spremni da prilagodite predmete po dolasku. U tom slučaju, studentima se savjetuje da kontaktiraju CMS zbog bilo kakvih promjena, kako bi bili sigurni da će se bodovi od novoizabranih predmeta moći prenijeti na EFSA.  

Budite oprezni prilikom procesa prijenosa kredita.

- Kada se krediti prenose na EFSA, postoje numeričke vrijednosti pridodate ocjenama dobijenim na razmjeni na osnovu rang liste koju je razvio EFSA. 
- Studenti moraju imati finalnu ocjenu ekvivalentnu najmanje ocjeni 6 na EFSA iz svakog predmeta kako bi se mogao napraviti prijenos kredita.
- Molimo vas da pogledate profil univerziteta domaćina za više informacija o predmetima i sistemu ocjenjivanja.
- Studenti koji razmatraju postdiplomski studij trebaju pripremiti prepis sa univerziteta domaćina koji će omogućiti uvid u dobijene ocjene.

  • U inostranstvu

Stigli ste! Tokom vašeg boravka u inostranstvu trebate razmotriti mnoge stvari uključujući akademski kriterij, budžet, putovanje i kulturnu integraciju. 

  • Povratak sa razmjene

Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće kako biste bili sigurni da ćete dobiti akademske kredite za predmete koje ste slušali na razmjeni.

Prijenos kredita

Vaši krediti se neće prenijeti na EFSA dok ne ispunite sljedećih pet koraka:

1. Predate silabus i liste literature s predmeta na univerzitetu domaćinu;
2. Posjetite CMS/prodekana da biste pregledali predmete prema vašem Ugovoru o učenju. Konsultirajte CMS ako niste sigurni gdje tačno da odete na procjenu.
3. Donesite vaše popunjene formulare u CMS.
4. Sačekajte da vas kontaktira studentska služba vezano za prijenos vaših kredita sa razmjene.

Bit ćete obaviješteni kada prijenos vaših kredita bude završen.

Prijenos/Transkript
Univerzitet domaćin automatski prosljeđuje transkript/prijenos CMS-u za studente koji su učestvovali u programu razmjene.
Nakon što se procijene preneseni krediti, CMS studentskoj službi prosljeđujei zvanični prijenos ocjena (Transcript of Records) sa domaćina univerziteta. Kada se na matičnom fakultetu završi prijenos kredita, studentska služba priprema dokument Nakon mobilnosti i šalje ga CMS-u.

Napomena: Studenti koji znaju da će im u budućnosti  trebati originalni prijenos sa univerziteta domaćina se savjetuju da pribave više kopija od strane institucije domaćina tokom boravka u inostrantsvu.