Misija, vizija i vrijednosti

Misija

Riznica znanja i iskustava angažiranih u cilju unaprjeđenja (svih segmenata) bh. društva.

Budući da smo riznica znanja i iskustva, u mogućnosti smo da ispunjavamo svoju misiju pružanja visokokvalitetnog obrazovanja našim studentima kroz isporuku responzivnog i inovativnog nastavnog plana i programa koji obuhvata autonomni intelektualni i profesionalni razvoj. Promicanjem izvrsnosti u istraživanju doprinosimo dobrobiti svih segmenata društva; jačanjem povezanosti s poslovnom zajednicom i donosiocima politika i kroz razvijanje partnerstava širom regije, održavamo riznicu znanja i iskustava kontinuirano relevantnom.  

 

Vizija

Ekonomski fakultet želi postati utjecajna visokoškolska ustanova u Jugoistočnoj Europi u oblastima poslovanja i ekonomije, promovirajući povezanost i unapređujući dinamičan dijalog o društveno odgovornoj politici kao vodeća institucija u bosanskohercegovačkom visokom obrazovanju.

 

Vrijednosti 

Kvaliteta: fokusiramo se na visoke standarde u učenju i istraživanju s namjerom ostvarenja visokih ishoda i rezultata učenja.

Izvrsnost: kontinuirano radimo na poboljšanju svih aspekata naše aktivnosti i koncentriramo naše napore kako bismo postigli utjecaj na politike i izvrsnost u istraživanju.

Odgovornost: podržavamo istraživanja od javnog interesa i sudjelujemo u kampanjama zagovaranja politika. Aktivno promoviramo socijalnu odgovornost instucija visokog obrazovanja i zalažemo se za njihovu vodeću ulogu u diskursu javnih politika.

Integritet: naučni integritet i etičko ponašanje predstavljaju temelj našeg kodeksa koji garantuje međusobno poštovanje i slobodu od političkog uplitanja. Stubovi integriteta podupiru plodonosna partnerstva puna povjerenja sa našim interesno-uticajnim grupama.

Otvorenost: čuvamo akademsku slobodu i institucionalnu autonomiju. Zalažemo se za načela jednakih mogućnosti, otvorenom pristupu znanju, toleranciji različitih mišljenja i unapređenju koristi kroz saradnju i solidarnost.