Kontakt

Ekonomski fakultet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu

Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 275 900
Fax: + 387 33 275 994
E-mail: efsa@efsa.unsa.ba