Kontakt

CENTAR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Benina Veledar, Rukovodilac
Dr. Alisa Mujkić, Koordinator

Adresa: Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-mail: cms@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 943 
Kabinet: 21/1