Poslovna zajednica
EFSA ima izuzetno razvijenu saradnju sa poslovnom zajednicom, koju realizira putem Poslovnog savjeta.

Kao najstariji i najveći fakultet iz oblasti ekonomskih nauka u Bosni i Hercegovini, te zbog brojnih aktivnosti posvećenih unapređenju kvalitete svojih procesa i aktivnosti, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu uživa reputaciju jedne od najgulednijih visokoobrazovnih institucija kako u BiH, tako i regionu. Kao institucija čija je glavna misija isporučivanje visoko kvalitetnog obrazovanja iz oblasti ekonomije i menadžmenta, EFSA kontinuirano razvija saradnju i sa poslovnom zajednicom. 

S ciljem uspostavljanja institucionalizirane i formalne saradnje sa predstavnicima poslovne zajednice u našoj zemlji, Ekonomski fakultet u Sarajevu je 2005. godine osnovao Poslovni savjet. Ovo stručno-konsultativno tijelo zasjeda do četiri puta godišnje, te je do sada održano više od 20 sjednica. Čine ga predstavnici više od 20 najvećih javnih i privatnih kompanija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Aktuelni predsjednik Savjeta je Branimir Muidža, predsjednik Uprave Heidelberg Cement Group za BiH i Hrvatsku, te predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH. 

Cilj rada Poslovnog savjeta je uspostavljanje i održavanje čvrstih veza između akademske i poslovne zajednice, kako bismo jedni drugima bili putokaz, podrška i korektivni faktor u radu. 

Poslovni savjet prvenstveno ima savjetodavnu ulogu, kako bismo pravovremeno prikupili informacije iz poslovne zajednice vezano za potrebe u pogledu profila kadrova, unapređenja obrazovnog procesa, izbora adekvatnih smjerova studiranja i slično. Naša očekivanja su da nam na sastancima Savjeta privrednici kažu šta očekuju od nas, a zajedno ćemo osmisliti modus kako da to postignemo. Također, na sastancima obrađujemo različite teme iz oblasti privrede, proizvodnje, izvoza i slično.

Kontakt Poslovnog savjeta:

Lejla Sinanović, sekretar
lejla.sinanovic@efsa.unsa.ba
+387 33 253 786

Članovi Poslovnog savjeta su:

 • Akademija nauka i umjetnosti BiH - Akademik prof. dr. Muris Čičić
 • Alma Ras d.o.o. - Rasim Memagić
 • ASA Auto - Eldin Hadžiselimović
 • ASA Prevent - Haris Rahman
 • AS GROUP – KLAS Rusmir Hrvić
 • ATACO d.o.o. - Nijaz Skenderagić
 • BBI banka - Amer Bukvić
 • Bekto Precisa - Enisa Bekto
 • BH Telecom - Sedin Kahriman
 • Bosnalijek - Nedim Uzunovic
 • Centralna banka BiH - Senad Softić 
 • Centrotrans-EUROLINES - Safudin Čengić
 • Deloitte - Sead Bahtanović
 • Economic - Franjo Rajković
 • EĆO Company d.o.o. - Suhad Ećo
 • EGC d.o.o. Sarajevo - Enes Gotovuša
 • Elektroprivreda BiH d.d. - Bajazit Jašarević
 • ENERGOINVEST d.d. - Bisera Hadžialjević
 • Fabrika Duhana Sarajevo - Edin Mulahasanović
 • Grizelj d.d. - Tomislav Grizelj
 • HIFA Oil d.o.o. - Venan Hadžiselimović
 • Hotel Europa Sarajevo - Rasim Bajrović
 • Intesa San Paolo Banka - Almir Krkalić
 • NELT d.o.o. Istočno Sarajevo - Goran Cerovina
 • Perutnina Ptuj BH d.o.o. Breza - Mladen Andrić
 • Privredna komora FBiH - Mirsad Jašarspahić, Marko Šantić
 • Profine BH doo - Samir Fočak
 • Raiffeisen bank - Ante Odak
 • Sarajevo osiguranje d.d. - Arif Kulić
 • Sarajevski kiseljak d.d. - Tomislav Slišković
 • SBER bank BiH - Jasmin Spahić
 • Sparkasse Bank dd BiH - Sanel Kusturica
 • Širbegović d.o.o. - Faruk Širbegović
 • Tondach BiH, Wienerberger - Jasmin Hošo
 • Triglav osiguranje d.d. - Edib Galijatović 
 • Tvornica Cementa Kakanj d.d. - Branimir Muidža, predsjednik Poslovnog savjeta
 • UniCredit Bank d.d. -
 • Unipromet - Muhamed Pilav    
 • Vlada FBiH - Aida Soko, savjetnica Premijera


Kontakt

Lejla Sinanović, MA, Koodrinator
E-mail: lejla.sinanovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 786