Nastavnici i saradnici

Abdić dr. Ademir E-mail: ademir.abdic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 991 Kabinet: 38a, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 14:00; Petak, 14:00 - 16:00 PDF icon Curriculum Vitae
Abdić mr. Adem E-mail: adem.abdic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 944 Kabinet: 38a, I sprat Konsultacije: Četvrtak, 14:00 - 17:00; Petak, 14:00 - 16:00 PDF icon Curriculum Vitae
Agić dr. Emir E-mail: emir.agic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 960 Kabinet: 88, IV sprat Konsultacije: Utorak, 08:15 - 11:15; Četvrtak, 14:00 - 16:00 PDF icon Curriculum Vitae
Alibegović dr. Džafer E-mail: dzafer.alibegovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 761 Kabinet: 111, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Alić dr. Adi E-mail: adi.alic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 752 Kabinet: 77, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 08:00 - 09:00, 12:00 - 13:00; Utorak, 14:00 - 15:00; Srijeda, 08:00 - 09:00, 17:00 - 18:00 PDF icon Curriculum Vitae
Arnaut Berilo dr. Almira E-mail: almira.arnaut@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 954 Kabinet: 48, III sprat Konsultacije: Srijeda, 12:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Arslanagić-Kalajdžić dr. Maja E-mail: maja.arslanagic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 251 883 Kabinet: 75, III sprat Konsultacije: Utorak, 08:00 - 10:00; Srijeda, 09:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae