Treći ciklus

Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu zakazana je odbrana / prezentacija prijedloga  teme doktorske disertacije (projekta)

Kandidat: MR. AIDA RIZVANOVIĆ

Naslov:  "Efekat obrazovanja na dohodak POJEDINCA U Bosni i Hercegovini“

Prezentacija će se održati u srijedu, 18. septembra2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, E-Net Centar,III sprat, Ekonomski fakultet, Trg oslobođenja – Alije Izetbegovića 1, Sarajevo.

Službe za rad sa studentima i planiranje nastave