Riječ Dekana

Funkciju dekanese Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu preuzela je 1. oktobra 2018. godine prof.dr. Jasmina Selimović. Dužnost dekanese Fakulteta će obavljati u mandatnom periodu 2018/19. – 2021/22.

 

"Ekonomski fakultet u Sarajevu i u narednom periodu treba održati lidersku poziciju u oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Nastavićemo sa unapređivanjem nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti na našem Fakultetu. Intenzivirat ćemo međunarodnu saradnju i mobilnost naših nastavnika i studenata, kao i saradnju sa poslovnim sektorom. Cilj nam je da budemo prepoznati kao izvor dobrih ideja, vrhunskog znanja i kvalitetnog obrazovanja. Ekonomski fakultet u Sarajevu, regionalno, treba da bude sinonim za akademsku izvrsnost i garant za uspješnu budućnost naših studenata.“  - poručila je profesorica Selimović u okviru svoje vizije rada Fakulteta.

Profesorica Selimović, trenutno u zvanju vanredne profesorica na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju,  postala je druga i najmlađa dekanesa u 66 godina rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Novo rukovodstvo Fakulteta, na čelu sa prof. dr. Jasminom Selimović nastavit će dosadašnji put uspjeha i modernizacije sa posebnim fokusom na postizanje vrhunskih rezultata, s ciljem da postanemo prestižna visokoškolska institucija u domenu ekonomskih i poslovnih nauka na području Jugoistočne Evrope.