Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Dženete Hajro

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 20. septembra 2017. godine u 11:00 sati u sali E-net, bit će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Dženete Hajro, na temu:


„Analiza fuzija i akvizicija banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2000-2015., uz osvrt na trendove u Evropskoj Uniji“


Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave