Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Nikšić Ajane

                                                                               OBAVJEŠTENJE

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 07. oktobra 2019. godine u 14:00 sati u Sali za sjednice , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidata Nikšić Ajane, na temu:

“Rezultati primjene preporuka najutjecajnih škola ekonomskog mišljenja u periodu 1980-2015. na primjeru SAD, UK i Njemačke”

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave