Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Sarvan Maide

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 03. septembra 2019. godine u 11:00 sati u Sali za sjednice , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Sarvan Maide, na temu: 

 

“Traveling before traveling: virtual reality marketing in support of mass tourism greater sustainability”

 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Služba za rad sa studentima i planiranje nastave