Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja

Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 12. 12. 2017. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9017/17 od 27. 12. 2017. godine, raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA

EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

1. Oblast Finansije, 1 nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme,

2. Oblast Menadžment i organizacija, 1 nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme,

3. Oblast Ekonomija, 1 saradnik u zvanju viši asistent, nepuno radno vrijeme.

 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 155., 156. i 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

U prilogu možete pronaći Konkurs.

 

Ured za odnose s javnošću