Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja

Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 17. 10. 2018. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1035-50/18 od 24. 10. 2018. godine, raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA

EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

1. Oblast Međunarodna ekonomija i razvoj, 1 nastavnik u svim zvanjima, puno radno vrijeme

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 155., 156. i 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

U prilogu možete pronaći Konkurs.