Javni konkurs za izbor Dekana (Rukovodioca organizacione jedinice) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Konkurs u prilogu.

Dokumenti: