Konkurs za prijem internih auditora, ferijalna praksa + EFSA certifikat i preporuka

16.11.2017. godine, Sarajevo

K O N K U R S

za prijem STUDENATA za obuku i funkciju internih auditora

Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
(30 pozicija)

 

Jedan od osnovnih zahtjeva Konvencije (Luxembourg Student Declaration) održanoj u organizaciji Europske unije studenata (European Student Union ESU/ESIB) jeste veće uključivanje studenata u procese internog i eksternog osiguranja kvaliteta. Ekonomski fakultet, svjestan značaja praćenja europskih i svjetskih trendova u visokom obrazovanju, odlučio je dati priliku studentima da daju svoj doprinos kroz aktivno učešće u procesima osiguranja i upravljanja kvalitetom.

Uvjeti:

  • Student I ciklusa dodiplomskog studija (I ili II godina) ili II ciklusa (I godina) Master studija
  • Tehničke vještine (MS Office)
  • Dobro poznavanje engleskog jezika (po mogućnosti još jednog svjetskog jezika).

Kandidati dostavljaju:

  • Kratku biografiju sa slikom i Motivaciono pismo.

Prijave se dostavljaju Uredu za kvalitet (vanja.kenjic@efsa.unsa.ba ) sa naznakom „Konkurs za internog auditora“. Prijave se mogu dostaviti do srijede, 06. 12. 2017. godine do 12:00h. Kriteriji za selekciju: prosječna ocjena u toku studija, znanje stranih jezika. Selekcija kandidata će biti završena 06.12.2017. godine, a kandidati putem emaila obaviješteni o rezultatima odabira istog dana.

Obuka rezultira stjecanjem certifikata za internog auditora na EFSA u skladu sa zahtjevima norme ISO, te priznavanjem ferijalne prakse (za studente I ciklusa), a za studente II ciklusa certifikat EFSA i preporuka nadležnih osoba.

Konkurs i više informacija možete pronaći u dokumentu u prilogu.

 

Ured za kvalitet