Konkurs za upis na II ciklus studija u 2017/18.

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na EFSA Master programe
Odsjek Ekonomija i Odsjek Menadžment se popunjava elektronski na sljedećem linku:http://upis.efsa.unsa.ba

u periodu od 04. do 30. septembra 2017. godine

Ispravno popunjenu prijavu na Konkurs u dva primjerka, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom (navedenom u Konkursu), predati u Službi za rad sa studentima II ciklusa studija, u ulici Skenderija 70, I sprat.

 

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U I (prvu) GODINU II (drugog) CIKLUSA STUDIJA za KANDIDATE EFSA MASTER PROGRAMA NEDJELJA, 01. oktobar 2017. godine sa početkom u 10,00 sati prema rasporedu koji će biti objavljen u petak, 29.09.2017. godine.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave