Poziv kandidatima za obuku iz računovodstvene profesije

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Poslovna akademija EFSA UNSA,  „Revicon” d. o. o. Sarajevo i  „FEB” d. d. Sarajevo, objavljuju POZIV KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA:

a)    certificirani računovodstveni tehničar
b)    certificirani računovođa
c)    ovlašteni revizor

- Ukupan fond časova po modulima:
a)    Certificirani računovodstveni tehničar    40 časova
b)    Certificirani računovođa    60 časova
c)    Ovlašteni revizor    80 časova

-  Cijena obuke po kandidatu bez uključenog PDV-a
a)    Certificirani računovodstveni tehničar, po predmetu     KM 200,00
b)    Certificirani računovođa, po predmetu    KM 320,00
c)    Ovlašteni revizor, po predmetu     KM 420,00
 Popust od 10% odobravamo za kandidate koji pohađaju cijeli modul.   


- Mjesto održavanja obuke:
 Sarajevo, Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Skenderija 70/III

- Početak obuke:
     19. april/travanj 2018.  godine za sva tri modula

- Termini održavanja obuke:
      Radni dani u poslijepodnevnim časovima i dani vikenda (subota i nedjelja) cjelodnevno

- Uplata:
 Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
 Račun broj: 1610000047480056 kod Raiffeisen Bank DD Sarajevo

- Dodatne informacije i prijave:
     Poslovna akademija: telefon 033 564 354; fax 033 564 371; E-mail lela.grubesic@efsa.unsa.ba
     Revicon:                       telefon 033 720 599; fax 033 720 583; E-mail revicon@revicon.info
     FEB:                               telefon 033 215 802; fax 033 204 676; E-mail feb@feb.ba

U skladu sa odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH ispitni rok za gore navedena zvanja će se održati u periodu od 14. do 18. maja/svibnja 2018. godine.


U skladu sa odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH ispitni rok za gore navedena zvanja će se održati u periodu od 11. do 15. maja/svibnja 2015. godine.

 

Dokumenti: