Poziv studentima za angažman u PR Uredu

Sarajevo, 20.12.2017. godine

P O Z I V

Pozivamo studente, oba ciklusa, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da se prijave za volonterski angažman na poziciji saradnika za odnose s javnošću.

Potrebno je da imate:

  • Izražene komunikacijske i organizacione sposobnosti
  • Želju da stičete nova znanja i iskustva
  • Da ste u stanju da obavljate više zadataka istovremeno
  • Da ste spremni učestvovati u organizaciji skupova i drugih događaja na Fakultetu
  • Da poznajete naučno-nastavne procese i druge aktivnosti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Da imate osnovna znanja za uređivanje web stranice

Motivacijsko pismo i biografiju dostavite putem e-maila pr@efsa.unsa.ba

Rok za prijave je 31.12.2017. godine.

 

Ured za odnose s javnošću

Dokumenti: