Sarajevo Certificate in Islamic Finance

Najbrže rastuća industrija u svijetu svake godine otvara hiljade novih radnih mjesta

Ljetni seminar iz islamskih finansija u Sarajevu jedinstvena je prilika za sticanje naprednih znanja iz ove oblasti

Sarajevo Certificate in Islamic Banking (Certifikat u islamskim finansijama Sarajevo) naziv je seminara iz oblasti islamskih finansija koji se, po prvi put u Bosni i Hercegovini, izvodi u julu ove godine. Seminar organizuju Centar za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije (CIEBF) Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i BBI Academy, s ciljem kreiranja platforme za obrazovanje, promociju, istraživanje i razvoj islamske ekonomije i finansija kao najbrže rastućeg modela finansiranja u svijetu.

Islamsko bankarstvo je najbrža rastuća industrija u svijetu, sa stopama rasta od oko 20% i hiljade novih radnih mjesta na godišnjem nivou, a veičina tržišta će do 2018. doseći 3,4 triliona dolara.

Seminar će učensicima omogućiti da, tokom intenzivnog programa u trajanju od četiri dana, poboljšaju i razviju svoja znanja i vještine iz islamskih finansija, najnovijih trendova i praktične primjene islamskog bankarstva u islamskim komercijalnim i investicionim bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim fondovima, te istraživačkim i razvojnim institucijama. Predavanja će održati profesori i stručnjaci sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Bolton Univerziteta i Markfield Instituta iz Velike Britanije.  

CIEBF ima međunarodnu reputaciju u nastavi, provođenju istraživanja, treninga, konferencija, seminara u oblasti islamske ekonomije, bankarstva i finansija. U okviru ovih aktivnosti, CIEBF izvodi i master program „Islamic banking“ zajedno sa Bolton Univerzitetom iz Velike Britanije i BBI bankom, koji je rangiran među 5 najboljih studijskih programa iz ove oblasti u svijetu.   

Sarajevo Certificate in Islamic Banking će biti održan u periodu 3.-6. jula 2017. godine u prostorijama Ekonomskog fakutleta Univerziteta u Sarajevu.

 

Ured za odnose s javnošću
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu