Stipendijski program "BEST OF SOUTH-EAST"

„Poštovani/poštovana, 
 

Austrijska ambasada u Sarajevu Vam sa zadovoljstvom skreće pažnju na stipendijski program "BEST OF SOUTH-EAST" za 2019./2020. godinu.

Stipendijski program od 2008. godine sprovodi banka "Steiermärkische Sparkasse" u saradnji sa Karl-Franzens-Univerzitetom u Grazu.


Program je namijenjen apsolventima/apsolventicama i studentima/studenticama studija prava ili ekonomije na priznatim univerzitetima u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, kao i redovnim studentima/studenticama Univerziteta u Grazu, koji su porijeklom iz jedne od navedenih zemalja.

Studentima se nudi mogućnost apsolviranja tzv. "trainee programa" ili prakse kod "Steiermärkische Sparkasse" uz pohađanje predavanja na Karl-Franzens-Univerzitetu u Grazu. Obje programske varijante su u trajanju od jedne godine (septembar do avgusta).

 

Uslove apliciranja i ostale detalje Programa potražite u dokumentu koji se nalazi u prilogu obavještenja. 

Ured za odnose s javnošću“

Dokumenti: