Uspješno finaliziran drugi period implementacije projekta NETWORLD

Počevši od 01. januara 2017. godine, Ekonomski  fakultet Univerziteta u Sarajevu (EFSA), u svojstvu partnera, započeo je implementaciju projekta NETWORLD - NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES podržanog i finansiranog iz sredstava EU Interreg Danube Transnational Programme, Poziv 1.

Više informacija o projektnim aktivnostima, rezultatima i partnerima u proteklom periodu možete pogledati u Newsletter-u i brošuri u prilogu.

Ured za odnose s javnošću