Obavještenje o prijavi ispita za studente koji studiraju četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02

Studenti koji studiraju po NP 95/96 i NP 01/02 prijavu ispita za II termin septembarskog roka školske 2018/19. godine vršit će u periodu

od 09. 09. 2019. godine (ponedjeljak) do 13. 09. 2019. godine (petak)

Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO u papirnoj formi, sa indexom, i za studente koji su do sada prijavu vršili putem ISSS Aplikacije.


Studenti koji prijavljuju komisijski ispit dužni su donijeti uplatnicu, index i papirnu prijavu za komisijski ispit.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave