Obavještenje za studente starog NPP 95/96 i 01/02

Ispit iz predmeta Međunarodni marketing, doc. dr. Adi Alić, previđen za 28.09.2018., održat će se 01.10.2018. u 16,00 sati u kabinetu.

 

Služba za rad sa studentima I planiranje nastave