Obavještenje o radnoj verziji projekta doktorske disertacije kandidata Nela Kacmarcik-Maduna, MA

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne verzije projekta doktorske disertacije stavlja na uvid javnosti

Student: Nela Kačmarčik-Maduna, MA

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: UNICEF-u BiH

Naziv doktorske disertacije: “Eseji o međugeneracijskoj investiciji u rani razvoj ljudskog kapitala“

Sastav Komisije za pregled:

Prof. dr. Adnan Efendić, predsjednik

Prof. dr. Miroslav Verbič, mentor i član

Prof. dr. Zijada Rahimić, mentor i član

 

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

 

Projekat doktorske disertacije i izvještaj ostaje na uvid javnosti 30 dana i može se pogledati u Bibliotečko – informacionom centru svaki radni dan od 10,00 – 14,00 sati.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave