Ispitni rokovi - I ciklus

Sarajevo, 26.12.2017. godine

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Poštovani studenti,

u prilogu možete pronaći:

  • obavještenje o prijavi ispita  - zimski semestar 2017/18
  • obavještenje o prijavi ispita za apsolvente - ljetni semestar 2017/18
  • obavještenje o prijavi ispita - četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02 - januar-feberuar 2017/18
  • termine ispita - zimski semestar 2017/18
  • termine ispita - četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02 - januar-feberuar 2017/18

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave