Nastava - I ciklus

Distance Learning
Web sajt namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koji studiraju po sistemu Učenja na daljinu - Distance learning.

Studij 3+2 (Bolonjski studij)
Web sajt namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koji studiraju po Bolonjskom sistemu (3+2). Ovdje se nalaze kursevi koji su namijenjeni kao podrška nastavi na odsjecima Ekonomije i menadžmenta, Visokoj poslovnoj školi i Poslovnoj školi.

SBS

Web sajt namjenjen studentima koji studiraju SBS studij (studij u saradnju sa Griffith College Dublin).

Studij NP 95/96 te NP 2001/2002
Web sajt namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koji studiraju po starim nastavnim planovima. Ovdje se nalaze kursevi koji su namijenjeni kao podrška klasičnoj nastavi.

English language courseware
Web sajt namijenjen svim studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koji polažu kurseve engleskog jezika.