Prvi ciklus

×

Error message

Recursion detected in view prvi_ciklus_oglasna_ploca display block_1.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave

Sarajevo, 03. 09. 2019. god.

                                                                                                                                                                 O B A V J E Š T E N J E

                                                                                                                             o prijavi ispita za  DRUGI termin septembarskog ispitnog roka

Drugi ispitni termin septembarskog roka za studente koji studiraju po Nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traje od 16. 09. 2019 – 27. 09. 2019. godine.

Prijava ispita za ovaj termin vršit će se u periodu od 09. 09. 2019. g. (ponedjeljak) do 13.09.2019. g. (petak)

ISKLJUČIVO U STUDENTSKOJ SLUŽBI SA INDEXOM I PAPIRNOM PRIJAVOM 

Podsjećamo studente da mogu prijaviti SAMO jedan predmet.

SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA I PLANIRANJE NASTAVE