ICOS

The International Conference on Official Statistics - ICOS (Međunarodna statistička konferencija) je binalna konferencija o službenoj statistici, prvi put održana 2017. godine u Sarajevu. ICOS zajednička je inicijativa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine koja ima za cilj okupiti naučnike istraživače, praktičare i korisnike podataka koji predstavljaju svoja istraživanja, najbolje prakse i razgovaraju o putevima razvoja službene statistike u Bosni i Hercegovini i regiji.

Program ICOS-a uključuje prezentacije uglednih međunarodnih istraživača, kao i visokokvalitetne naučne radove, odabrane rigoroznim kriterijima koje provodi međunarodni odbor za naučni program. Svi prihvaćeni radovi se objavljuju u Zborniku konferencije ICOS.

 

WEBSITE ICOS KONFERENCIJE