EFSA Katedre

Katedra za računovodstvo i reviziju

Katedra za računovodstvo i reviziju nudi studentima izučavanje oblasti „Računovodstvo i revizija" na sva tri ciklusa: dodiplomski studijski program (I ciklus), magistarski studijski program (II ciklus) i doktorski studijski program (III ciklus). 

U okviru Katedre za računovodstvo i reviziju studentima je omogućeno sticanje znanja iz sljedećih disciplina: Finansijsko računovodstvo, Troškovno računovodstvo, Menadžersko računovodstvo, Finansijsko izvještavanje, Analiza poslovanja, Interna revizija, Računovodstvo finansijskih institucija, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Računovodstvo trgovačkih organizacija, Forenzičnog računovodstva itd.

Predmeti koji se izučavaju u okviru Katedre za računovodstvo i reviziju omogućavaju studentima da se upoznaju sa pojmovima koji se koriste u oblasti računovodstva i revizije, principima, dijelovima, vrstama i pravilima (standardima) koja primjenjuje računovodstvo i revizija, praćenjem, evidencijom, kontrolom, analizom i revizijom poslovnih događaja, kao i izradom i prezentacijom finansijskih izvještaja i njihovom revizijom, zakonskim propisima i njihovom primjenom koji se dovode u vezu sa računovodstvom i revizijom, pravilima evidencije u primjeni kontnih planova različitih djelatnosti pravnih lica.

Smjerovi

Računovodstvo i revizija
Smjer je osmišljen s ciljem da studenti kroz izučavanje pojedinačnih predmeta sa ovog smjera upoznaju se sa svim pojmovima iz računovodstvene i revizorske profesije, od uvoda u računovodstvo pa do finansijskog izvještaja o poslovanju u skladu sa Međunardonim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Smjer u prvi plan stavlja primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, u računovodstvenoj i revizorskoj praksi. Ovaj smjer koliko god bio usmjeren na edukaciju računovođa i revizora, obogaćen je i mnogim korisnim znanjima za menadžere koji žele da savladaju dio računovodstva koji im može pomoći u rukovođenju.

Članovi katedre
 

Rukovodstvo:

Prof. dr. Mehmed Jahić, rukovodilac
Prof. dr. Ševala Isaković-Kaplan, zamjenik
Doc. dr. Lejla Demirović, sekretar Katedre

Redovni profesori:

Prof. dr. Haris Jahić
Istraživačke preferencije: Oblast analize poslovanja i finansijskog izvještavanja.
E-mail: haris.jahic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 913 

Prof. dr. Mehmed Jahić
Istraživačke preferencije: Oblast finansijskog računovodstva, Međunardnih standarda finansijskog izvještavanja i revizije finansijskih izvještaja.
E-mail: mehmed.jahic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 912

Prof. dr. Meliha Bašić
Istraživačke preferencije: Oblast troškovnog i menadžerskog računovodstva u profitnom i neprofitnom sektoru i interna revizija.
E-mail: meliha.basic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 964

Vanredni profesori:

Prof. dr. Ševala Isaković-Kaplan
Istraživačke preferencije: Oblast forenzičnog računovodstva i računovodstva uslužnih djelatnosti.
E-mail: sevala.isakovic-kaplan@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 933

Docenti:

Doc. dr. Lejla Demirović
Oblast istraživanja: Računovodstvo i revizija
E-mail: lejla.demirovic@efsa.unsa.ba

Doc. dr. Benina Veledar
E-mail: benina.veledar@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 943

Asistenti:

Ass. Dijana Rađo, MA
E-mail: dijana.radjo@efsa.unsa.ba