Bibliografija doktorskih radova na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (1952 - 2007)

Priredile:
Biserka Sabljaković
Jasna Lipa
Narcisa Rastoder

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr. Nenad Brkić

Dokumenti: