PR

13.06.2016.

Mirza Sendijarević, direktor BH-Gas 

„Smatram da je kvalitetno obrazovanje temelj poslovnog uspjeha. Izbor kvalitetne i priznate institucije za sticanje obrazovanja nameće se kao imperativ. Prilikom izbora fakulteta, za mene nije bilo dvojbe budući da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu svjetski priznata institucija sa tradicijom te jedna od vodećih visokoškolskih i obrazovnih institucija u regiji. Ekonomski fakultet u Sarajevu pruža mogućnost sticanja vrhunskog...

01.06.2016.

Sanela Pašić, predsjednica uprave Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 

„Ekonomski fakultet u Sarajevu je u tom trenutku sigurno bio jedno od najboljih, ako ne i najbolje mjesto za buduće ekonomiste. Iz ove perspektive, kada se osvrnem na razdoblje studija, kao važnog  perioda za formiranje ličnosti, sa zahvalnošću se prisjećam pojedinih profesora koji su nam, ne samo prenosili znanja, nego nas učili kako da kućni odgoj...

01.06.2016.

Vedran Hadžiahmetović, direktor Union Banke 

„Usvajanje ključnih znanja, profesionalno profiliranje i studije prilagođene potrebama savremenog poslovanja, uvjet su za uspjeh u poslovnom svijetu. Uvažavajući poslovne okolnosti i okruženje koje je specifično za Bosnu i Hercegovinu, studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu predstavljaju najbolji izbor za buduće ekonomiste i menadžere. Općenito, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu zadržava i unaprijeđuje kvalitet obrazovanja, što je...