Fakultet vam daje temelj na kojeme ćete dalje graditi svoju karijeru

Sanela Pašić, predsjednica uprave Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 

„Ekonomski fakultet u Sarajevu je u tom trenutku sigurno bio jedno od najboljih, ako ne i najbolje mjesto za buduće ekonomiste. Iz ove perspektive, kada se osvrnem na razdoblje studija, kao važnog  perioda za formiranje ličnosti, sa zahvalnošću se prisjećam pojedinih profesora koji su nam, ne samo prenosili znanja, nego nas učili kako da kućni odgoj i vrijednosti prenesemo i ugradimo u naše buduće profesionalne karijere. Period mog studija obuhvata sredinu devedesetih,  dakle velike tranzicijske promjene u zemlji u svim segmentima , a posebno u socijalnim i  ekonomskim procesima te na tržištu radu, tako da se i sami koncept studija oblikovao prema tome. 

Fakultet vam daje temelj na kojeme ćete dalje graditi svoju karijeru. Teorija bez praktičnog znanja ne vrijedi mnogo, no vrijednost te teorije i način na koji vam je prezentirana - kvalitet temelja određuje kakva će biti vaša dalja profesionalna nadogradnja. Zahvalna sam na znanju koje mi je preneseno, jer je bilo solidna osnova za moj dalji razvoj. 

Moja preporuka sadašnjim i budućim studentima Ekonomskog fakulteta je slijedeća:  fokusirajte se na jednu stvar i razvijte svoj maksimum u tom određenom području. Nakon toga, odmah  pređite na drugu i ponovite isto. I ma što vam rekli, trud se isplati, a zalaganje i rad cijeni i prepozna.“