Odluka o izboru studija jedna je od najvažnijih u životu

Mirza Sendijarević, direktor BH-Gas 

„Smatram da je kvalitetno obrazovanje temelj poslovnog uspjeha. Izbor kvalitetne i priznate institucije za sticanje obrazovanja nameće se kao imperativ. Prilikom izbora fakulteta, za mene nije bilo dvojbe budući da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu svjetski priznata institucija sa tradicijom te jedna od vodećih visokoškolskih i obrazovnih institucija u regiji. Ekonomski fakultet u Sarajevu pruža mogućnost sticanja vrhunskog akademskog obrazovanja budući da raspolaže najboljim nastavnim kadrom u BiH te vrlo respektabilnim u svjetskim razmjerima što je dokazano i priznanjem od najprestižnije američke akreditacijske kuće AACSB koja ga je svrstala među 5 posto najkvalitetnijih visokoškolskih institucija iz poslovnih nauka u cijelom svijetu. U uslovima vrlo oštre konkurencije na bh. tržištu, diploma Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, daje prednost na tržištu rada.

Znanje stečeno tokom studija primjenjujem svakodnevno. Vještine i znanja stečena tokom studija su temelj dalje profesionalne nadogradnje koja se stiče kroz poslovanje i iskustvo. Mišljenja sam da su poslovno okruženje i zahtjevi tržišta podložni kontinuiranim promjenama, te je neophodna stalna nadogradnja znanja i vještina kako biste se izdvojili, bili prepoznatljivi i naravno konkurentni na tržištu. Učenje je konstantan proces, a promjene koje se dešavaju motivacija su za provociranje stalnog vlastitog razvoja i nadogradnje. Stava sam da je ovo jedini ispravan put ka uspjehu, a svoje uvjerenje sam potkrijepio opredjeljenjem za Postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nikada nije jednostavno donijeti odluku u životu koja će uticati na naš daljnji razvoj karijere, a odluka o izboru studija jedna je od najvažnijih u životu. Prvi korak u izgradnji vlastitog poslovnog imidža u poslovnom svijetu počinje odabirom fakulteta. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa svojom vrhunskom reputacijom prestižne visokoškolske institucije u regiji, nudi mogućnost stvaranja dobrih temelja za budućnost. Profesionalna nadogradnja je olakšana kada u osnovi ima znanje stečeno na  respektabilnoj visokoškolskoj ustanovi. 
Mišljenja sam da se kvalitetu mora dati prednost u odnosu na kvantitet. Kvalitetno obrazovanje kakvo nudi Ekonomski fakultet u Sarajevu pruža dobru polaznu osnovu  i pretpostavku za budući poslovni uspjeh mladih ljudi. Međutim za potpuni poslovni uspjeh ne postoji formula i pored znanja neophodne su i vlastita volja i vjera u sebe, određene vrline i vještine. Vjerujte u sebe, imajte vlastiti stav i mišljenje, razvijajte se i kontinuirano nadograđujte svoje znanje, širite pozitivnu energiju i svakom poslu pristupajte ozbiljno i sa dovoljno respekta i strasti, te će te tako sebi pružiti priliku za uspjeh.“