Centar za forenzično računovodstvo
The Center for Forensic Accounting

Centar za forenzično računovodstvo je formiran za potrebe implementacije projekta „Jačanje kapaciteta forenzičnog računovodstva u BiH“ finansiranog od strane Ambasade SAD-a u BiH. Centar će funkcionisati u sklopu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Njegova svrha je, osmišljavanje, kreiranje i upravljanje svim aktivnostima u vezi sa, edukacijom, certifikacijom i cjeloživotnim obrazovanjem forenzičnih računovođa u BiH. Njegovim otvaranjem će biti obezbijeđena adekvatna podrška za uspostavljanje, profesionalno certificiranje i profesionalni razvoj  forenzičnih računovođa u BiH.