Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio EFMD reakreditaciju i treću Eduniversal palmu za izvrsnost i međunarodni uticaj ​

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu u proteklom periodu je postigao dva značajna priznanja od međunarodnih institucija za ocjenu kvalitete ekonomskih i poslovnih fakulteta u svijetu.

Akreditacijska kuća EFMD (European Foundation for Management Development) dodijelila je reakreditaciju za kvalitet dodiplmskog programa na engleskom jeziku, na maksimalan period od 5 godina. Set programa „Financial Management & Marketing Management“ prvi put je akreditiran od strane EFMD kuće 2012. godine i od tada u kontinuitetu obnavlja ovu najznačajniju programsku akreditaciju u Evropi za ekonomske i poslovne fakultete. 

EFMD programska akreditacija je svebuhvatni sistem programske akreditacije koji predstavlja mjerilo za ono što se smatra međunarodno priznatim i recenziranim programom, a koja potvrđuje kvalitet i vrijednost programa. Kao takva, ova akreditacija pomaže javnosti i ciljnim grupama fakulteta da dobiju jasniju sliku o kvaliteti ovih institucija i njihovih programa na međunarodnom nivou.

Proces akreditacije podrazumijeva provjeru svih aspekata programa: od njegovog institucionalnog, nacionalnog i međunarodnog okruženja, preko njegovog dizajna, isporuke, ishoda učenja i uticaja, do procesa osiguranja kvaliteta. EFMD akreditacija naglašava akademski značaj programa, praktičnu relevantnost, internacionalizaciju, te etiku i održivost.

„Programska akreditacija EFMD-a jedan je od najzahtjevnijih, ali učinkovitih načina akreditiranja kvalitete studijskih programa u području ekonomije i menadžmenta. Ovo postignuće potvrđuje predanost našeg Fakulteta izvrsnosti i stalnom usavršavanju. Obnavljanje ove akreditacije prenosi jasnu poruku izvrsnosti našim studentima, bivšim studentima, akademskim i korporativnim partnerima. Ponosni smo što smo dio ove elitne skupine poslovnih škola u svijetu“, izjavila je prof. dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

Drugo značajno priznanje dolazi od francuskog Eduniversal ranking sistema koji je uvrstio Ekonomski fakultet u kategoriju 3 Palme koja predstavlja izvrsnost poslovnih škola sa značajnim međunarodnim uticajem. Ovime je Fakultet unaprijeđen iz kategorije 2 Palme. 

Nivo izvrsnosti dodjeljuje se svakom fakultetu na osnovu skupa kriterija internacionalizacije koje je razvio Međunarodni naučni odbor. Fakulteti se rangiraju unutar svakog nivoa prema ocjeni dekana iz cijelog svijeta. Kriteriji internacionalizacije uzimaju u obzir: akreditacije, svjetske rang liste poslovnih škola i članstvo u međunarodnim i nacionalnim akademskim udruženjima.

Eduniversal sistem ocjenjuje fakultete prema međunarodnoj reputaciji na nacionalnom i globalnom nivou, te prema geografskoj zoni. Nakon što je odabrano 1000 najboljih poslovnih škola u 154 zemlje, one su unutar svake zemlje podijeljene u pet nivoa izvrsnosti koje Eduniversal naziva Palmom izvrsnosti. Postoji pet nivoa Palme izvrsnosti.

„Vizija Ekonomskog fakulteta je da postane uticajna visokoškolska ustanova u Jugoistočnoj Evropi u oblastima poslovanja i ekonomije, promovirajući povezanost i unapređujući dinamičan dijalog o društveno odgovornoj politici kao vodeća institucija u bosanskohercegovačkom visokom obrazovanju. Unapređenje u Eduniversal rangiranju i dobijanjem još jedne Palme za naš Fakultet predstavlja potvrdu da smo na pravom putu u težnji ka izvrsnosti i postizanju vizije. Ova nagrada prepoznaje razvoj uticaja i ugleda naše institucije na nacionalnom i međunarodnom nivou“, istakla je dekanesa Selimović.

 

Ured za odnose s javnošću