II ispitni termin – septembar akademske 2018/2019. godine

II cikus EFSA Master studij

Prijava ispita vrši se ISKLJUČIVO u Studentskoj službi II ciklusa studija, Skenderija 70, u terminu

od 11.09.2019. do 13.09.2019. godine ZA PREDMETE III SEMESTRA

i

od 13.09. do 19.09.2019. godine ZA PREDMETE I I II SEMESTRA


Studenti u navedenom terminu, u Službu treba da se jave sa svojim indeksom, na taj način prijava ispita je jedino ispravna.

U ovom terminu dozvoljeno je prijaviti samo jedan predmet za koji student ispunjava uslove pristupanja ispitu.
 

MOLIMO STUDENTE DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH TERMINA, SVAKA NAKNADNA PRIJAVA NEĆE BITI MOGUĆA.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave