Javna odbrana završnog rada kandidata Vajnberger Zlatana

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

          Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 07. avgusta 2019. godine u 10.00 sati u E-net centru, održati će se javna odbrana završnog rada kandidata VAJNBERGER ZLATANA, na temu:

 

„ CONSUMERS´ ATTITUDES TOWARDS ORGANIC FOOD PRODUCTS

IN THE CANTON OF SARAJEVO”

 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

 

Pristup odbrani je slobodan.                                                                                                                                             

 

                                                                                                    Služba za rad sa studentima i planiranje nastave