Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Bećarević Lamije

 Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 10. septembra 2019. godine u 12.00 sati u E-net centru, održati će se javna odbrana završnog rada kandidatkinje Bećarević Lamije, na temu:

 

“INNOVATION IN PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA”

 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

 

Pristup odbrani je slobodan.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave