Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Bijedić Adne

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 30. jula 2019. godine u 10:00 sati u sali E-net , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Bijedić Adne, na temu: 

“Važnost emocionalnih kompetencija bankarskih službenika za kreiranje zadovoljstva klijenata”

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Služba za rad sa studentima i planiranje nastave