Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Ćimić Amre

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

          Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 07. avgusta 2019. godine u 11.00 sati u E-net centru, održati će se javna odbrana završnog rada kandidatkinje ĆIMIĆ AMRE, na temu:

 

„THE APPLICATION OF PRIVATE SECTOR RECRUITMENT METHODS

AND STAFF RETENTION STRATEGIES TO THE PUBLIC SECTOR

IN BOSNIA AND HERZEGOVINA ”

 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.                                                                                                                                            

 

                                                                                                    Služba za rad sa studentima i planiranje nastave