Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Dandić Darije

                                                                           OBAVJEŠTENJE

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 08. oktobra 2019. godine u 17:30 sati u Sali za sjednice , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidata Dandić Darije , na temu:

           “Uticaj Big Five osobnosti i radnog ponašanja na radnu učinkovitost uposlenih u Bosni i Hercegovini”

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave