Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Džebo Amele

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 26. augusta 2019. godine u 16:00 sati u sali E-net , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Džebo Amele, na temu: 

“Ocjena utjecaja strukture kapitala na profitabilnost kompanije”

 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Služba za rad sa studentima i planiranje nastave