Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Merušić Aide

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 24. aprila 2019. godine u 15:00 sati u Sali za sjednice , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Merušić Aide, na temu: 

The determination of capitalization rates for hotels in Sarajevo Canton, Bosnia and Herzegovina

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave