Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Tatarević Armene

                                                                                     O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani u utorak, 17. septembra 2019. godine u 09.00 sati održati će se javna odbrana završnog rada kandidata TATAREVIĆ ARMENA, na temu:

“PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR AND ITS COMPARISON WITH PRIVATE COMPANIES”

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave